Book with a discount

best rate guarantee!

Regulamin Pobytu Zwierząt

REGULAMIN w formacie PDF

 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT

Warsaw Plaza Hotel

 

Niniejszy regulamin ma za zadanie chronić Właścicieli zwierząt jak i innych Gości oraz zapewnić samym zwierzętom odpowiednią opiekę. Podpisanie regulaminu przez Gościa jest równoznaczne ze zgodą na zawarte w nim warunki i konsekwencje z nich wynikające.

 

 1. Goście przyjeżdżający do hotelu ze zwierzęciem powinni poinformować o tym recepcję podczas zakładania rezerwacji, podając gatunek/ rasę zwierzęcia.
 2. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Pracownik Recepcji hotelu.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia powszechnie uznawane za agresywne lub niebezpieczne.
 4. Na właścicielu spoczywa obowiązek okazania aktualnej  książeczki zdrowia psa w momencie zameldowania w hotelu.
 5. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, nie wykazujące agresji w stosunku do ludzi i innych zwierząt, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w Hotelu.
 6. Hotel przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą:
  1. a. małe do 5 kg - 70 zł za dobę
  2. b. od 5 do 15 kg - 100 zł za dobę
  3. Hotel nie przyjmuje zwierząt powyżej 15 kilogramów.
 7. Tylko zwierzęta domowe (psy, koty, świnki morskie, ptaki, chomiki, rybki) mogą przebywać w hotelu.
 8. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, sal konferencyjnych i baru.
 9. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 10. Właściciele psów są zobowiązani do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez psy w hotelu i jego otoczeniu. Właściciele kotów są zobowiązani posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.
 11. Właściciele zwierząt zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto itp) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód wg wyceny Pracownika Hotelu.
 13. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.
 14. Żadne zwierzę nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. Każdorazowo właściciel zobowiązany jest do poinformowania pracowników recepcji o fakcie, że zwierzę pozostanie w pokoju samo.
 15. W przypadku, gdy personel hotelu będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuacje zagrożenia dla siebie bądź innych Gości, pracownicy hotelu będą starali się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel  zwierzęcia.
 16. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 17. W przypadku niepoinformowania recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 1000 PLN.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Central Fund of Immovables Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312, Łódź . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved