Buchen Sie mit einem Rabatt

Bestpreis Garantie

Regulamin Pobytu Zwierząt

REGULAMIN w formacie PDF

 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT

Warsaw Plaza Hotel

 

Niniejszy regulamin ma za zadanie chronić Właścicieli zwierząt jak i innych Gości oraz zapewnić samym zwierzętom odpowiednią opiekę. Podpisanie regulaminu przez Gościa jest równoznaczne ze zgodą na zawarte w nim warunki i konsekwencje z nich wynikające.

 

 1. Goście przyjeżdżający do hotelu ze zwierzęciem powinni poinformować o tym recepcję podczas zakładania rezerwacji, podając gatunek/ rasę zwierzęcia.
 2. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Pracownik Recepcji hotelu.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia powszechnie uznawane za agresywne lub niebezpieczne.
 4. Na właścicielu spoczywa obowiązek okazania aktualnej  książeczki zdrowia psa w momencie zameldowania w hotelu.
 5. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, nie wykazujące agresji w stosunku do ludzi i innych zwierząt, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w Hotelu.
 6. Hotel przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą:
  1. a. małe do 5 kg - 70 zł za dobę
  2. b. od 5 do 15 kg - 100 zł za dobę
  3. Hotel nie przyjmuje zwierząt powyżej 15 kilogramów.
 7. Tylko zwierzęta domowe (psy, koty, świnki morskie, ptaki, chomiki, rybki) mogą przebywać w hotelu.
 8. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, sal konferencyjnych i baru.
 9. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 10. Właściciele psów są zobowiązani do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez psy w hotelu i jego otoczeniu. Właściciele kotów są zobowiązani posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.
 11. Właściciele zwierząt zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto itp) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód wg wyceny Pracownika Hotelu.
 13. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.
 14. Żadne zwierzę nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. Każdorazowo właściciel zobowiązany jest do poinformowania pracowników recepcji o fakcie, że zwierzę pozostanie w pokoju samo.
 15. W przypadku, gdy personel hotelu będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuacje zagrożenia dla siebie bądź innych Gości, pracownicy hotelu będą starali się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel  zwierzęcia.
 16. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 17. W przypadku niepoinformowania recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 1000 PLN.

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Central Fund of Immovables Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312, Łódź] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert